Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month April 2015 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่QR-Code

โครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"

โครงการเทิดพระเกียรติ โครงการเทิดพระเกียรติ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

พระมหาชนก

พระมหาชนก พระมหาชนก

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์ กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

ภัยเงียบจากนกพิราบ

ภัยเงียบจากนกพิราบ ภัยเงียบจากนกพิราบ

เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เตือนภัย “ไข้หวัดนก” เตือนภัย “ไข้หวัดนก”
รูปภาพ
ปศอ.เกาะคาปฏิบัติภาระกิจโครงการปิดทองหลังพระ

19กพ.58 ปศอ.เกาะคาปฏิบัติภาระกิจตามคำสั่งจังหวัดลำปาง โครงการปิดทองหลังพระการเดินสำรวจทางกายภาพ มิติน้ำ มิติป่า มิติดิน เพื่อแก้ปัญหาให้ราษฏร พื้นทึ่ บ.ใหม่เตาปูน ต.นาแส่งและบ.นาแก้วตะวันตก ต.นาแก้ว  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อำเภอแม่พริก

19 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคบ้านวังสำราญ อำเภอแม่พริก  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อำเภอเถิน

 19 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ อำเภอเถิน  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ

 19 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคบ้านแม่กัวะ และกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านปงกา  ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ  ภาพกิจกรรม ที่มา :... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศอ.เกาะคา.ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ.ไหล่หิน

 18กพ.58 .ปศอ.เกาะคา.ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อำเภอห้างฉัตร

 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำทีมกลุ่มยุทธศาสตร์ฯและปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ธนาคารโค-กระบือบ้านแม่ฮ้าว หมู่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศอ.เกาะคา.และทีมงาน.ทต.เกาะคาแม่ยาว.จับสุนัขในวัดที่มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

 ปศอ.เกาะคา.และทีมงาน.ทต.เกาะคาแม่ยาว.จับสุนัขในวัดที่มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน.เพื่อหาที่อยู่ใหม่ให้  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

 18 กพ 58 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 ณ บ้านป่าเหียง ม.3 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา รอบบ่าย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 ณ บ้านบ้านนาไผ่ ม.4 ต.เสริมซ้าย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาตังหวัดปี2558

 17 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาตังหวัดปี2558 (ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม) ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง อำเภอห้างฉัตร  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด    <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยากรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้