Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month May 2015 Next month
S M T W T F S
week 18 1 2
week 19 3 4 5 6 7 8 9
week 20 10 11 12 13 14 15 16
week 21 17 18 19 20 21 22 23
week 22 24 25 26 27 28 29 30
week 23 31

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่QR-Code

โครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"

โครงการเทิดพระเกียรติ โครงการเทิดพระเกียรติ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

พระมหาชนก

พระมหาชนก พระมหาชนก

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์ กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

ภัยเงียบจากนกพิราบ

ภัยเงียบจากนกพิราบ ภัยเงียบจากนกพิราบ

เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เตือนภัย “ไข้หวัดนก” เตือนภัย “ไข้หวัดนก”
รูปภาพ
ปศอ.เกาะคาปฏิบัติภาระกิจโครงการปิดทองหลังพระ

19กพ.58 ปศอ.เกาะคาปฏิบัติภาระกิจตามคำสั่งจังหวัดลำปาง โครงการปิดทองหลังพระการเดินสำรวจทางกายภาพ มิติน้ำ มิติป่า มิติดิน เพื่อแก้ปัญหาให้ราษฏร พื้นทึ่ บ.ใหม่เตาปูน ต.นาแส่งและบ.นาแก้วตะวันตก ต.นาแก้ว  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อำเภอแม่พริก

19 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคบ้านวังสำราญ อำเภอแม่พริก  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อำเภอเถิน

 19 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ อำเภอเถิน  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ

 19 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคบ้านแม่กัวะ และกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านปงกา  ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ  ภาพกิจกรรม ที่มา :... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศอ.เกาะคา.ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ.ไหล่หิน

 18กพ.58 .ปศอ.เกาะคา.ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ อำเภอห้างฉัตร

 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำทีมกลุ่มยุทธศาสตร์ฯและปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ธนาคารโค-กระบือบ้านแม่ฮ้าว หมู่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศอ.เกาะคา.และทีมงาน.ทต.เกาะคาแม่ยาว.จับสุนัขในวัดที่มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

 ปศอ.เกาะคา.และทีมงาน.ทต.เกาะคาแม่ยาว.จับสุนัขในวัดที่มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน.เพื่อหาที่อยู่ใหม่ให้  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

 18 กพ 58 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 ณ บ้านป่าเหียง ม.3 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา รอบบ่าย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและมอบวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ แผนงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดปี 2558 ณ บ้านบ้านนาไผ่ ม.4 ต.เสริมซ้าย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาตังหวัดปี2558

 17 กพ 58 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาตังหวัดปี2558 (ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม) ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง อำเภอห้างฉัตร  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด    <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยากรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้