Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month July 2016 Next month
S M T W T F S
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

QR-Code

dld1.jpg

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2559
ในพื้นที่ ตำบลห้างฉัตร ตำบลวอแก้ว ตำบลปงยางคก ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบลพิชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รูปภาพ
อำเภองาว มอบไก่ประดู่หางดำและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่ประดู่หางดำครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2559

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวรวุฒิ  เวียงนาค ปศุสัตว์อำเภองาว มอบไก่ประดู่หางดำและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่ประดู่หางดำครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 59    ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
อำเภอแม่เมาะ มอบไก่ประดู่หางดำและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่ประดู่หางดำครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2559

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสาธิต  ธรรมวาสี ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ มอบไก่ประดู่หางดำและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่ประดู่หางดำครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 59    ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
สุ่มตรวจปัสสาวะโค และสุกรในโรงฆ่าสัตว์

กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สุ่มตรวจปัสสาวะโค และสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการควบคุมสารกลุ่มเบต้าอะโกรนิสท์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่า ในเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 47 ตัวอย่าง โดยตรวจสอบโรงฆ่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อำเภอเมืองลำปาง มอบไก่ประดู่หางดำและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่ประดู่หางดำครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2559

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายนิคม  รูปงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง มอบไก่ประดู่หางดำและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่ประดู่หางดำครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืน งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 59 จำนวน 30 รายๆละ 12 ตัว ที่บ้านท่าสั้มป่อย หมู่ 1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ จ.ลำปาง

                         กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า (โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2559) เกษตรกร จำนวน 40 ราย ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง บูธประชาสัมพันธ์งานโคเนื้อคุณภาพ

วันที่ 11-14 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมบูธประชาสัมพัธ์ “งานโคเนื้อคุณภาพ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา :... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559) และวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 จัดทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมพันธุ์ดี เพื่อผลิตน้ำนมคุณภาพ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2559 ณ สหกรณ์โคนมลำปาง จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ 583,000... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด    <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์  12 กุมภาพันธ์ 2559  <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
รูปภาพ
ระบาดวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยโคกระบือในจังหวัดลำปาง ระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2555

การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557 อ่านต่อ >>>>  
รูปภาพ
การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557

การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557 อ่านต่อ >>>>  
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยากรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้