Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month April 2014 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่QR-Code

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์ กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

ภัยเงียบจากนกพิราบ

ภัยเงียบจากนกพิราบ ภัยเงียบจากนกพิราบ

เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เตือนภัย “ไข้หวัดนก” เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013

ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013 ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" 1-28 กันยายน 2556

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เสริมงาม ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการสร้างอ่างแม่เสริม

องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการสร้างอ่างแม่เสริม อ.เสริมงาม 9 เมย.57 ปศอ.เสริมงามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับท่าน  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขของกำลังพลค่ายฯ และประชาชนทั่วไปตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557      ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง ออกบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรค

สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง โดย นายสุทธิพงศ์  ชัยโสภณ สัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรค การเลี้ยงสุนัขให้ถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขดมกลิ่น ของสถานีตำรวจต่างๆ ที่ร่วมฝึกสุนัขดมกลิ่น ตำรวจภูธรภาค 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เมาะและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะร่วมปฏิบัติงานวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เมาะและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะร่วมปฏิบัติงานวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563       ภาพกิจกรรม   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
อำเภอเมืองลำปางมอบแม่โคให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ยืม

 นายนิคม  รูปงาม ปศุสัตว์อำเภอ เมืองลำปาง ได้จัดพิธีมอบใบสำคัญการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรพระราชดำริ จำนวน 7 ราย ในวันประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำปาง ที่ 3 เมษายน 2557 โดยมีนายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมืองลำปาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ประกอบการค้าสัตว์ตลาดนัดลำปางหลวง และปศุสัตว์อำเภอ

 ประชุมผู้ประกอบการค้าสัตว์ตลาดนัดลำปางหลวง และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  เรื่องมาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ หอประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง      ภาพกิจกรรม   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
รูปภาพ
Big Cleaning Day ประจำปี 2557

สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยนายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อาคารสถานที่ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับแต่งห้องทำงานให้สะอาดน่าอยู่..      ภาพกิจกรรม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีเปิดโครงการรณรงค์การทำปุ่ยหมักจากตอชังข้าวโพดและเศษพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผา ลดหมอกควันและบรรเทาภาวะโลก ประจำปี 2557

 นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การทำปุ่ยหมักจากตอชังข้าวโพดและเศษพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผา ลดหมอกควันและบรรเทาภาวะโลกร้อน ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง    ภาพกิจกรรม ที่มา :... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2557

 นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวีรพล  เอี่ยมสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2557  ... อ่านเพิ่มเติม...
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

แนะนำบุคลากร


นายจำรัส   ชาครไพบูลย์
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายภาสกร   สันวงศ์
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป

นายบุญเชิด   อาจองค์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายวีรพล    เอี่ยมสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
นายวิจิตร   จิตอารี
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 
นายนิคม   รูปงาม
ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง
 
นายสาธิต    ธรรมวาสี
ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ
 
นายศุภชัย      อินกร
ปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม
 
นายสุรัตน์    เอื้ออารีย์
สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ
 
นายประสาน   สีตลรัศมี
ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน
 
นายวรวุฒิ   เวียงนาค
ปศุสัตว์อำเภองาว 
 
นายอดิศักดิ์   สิกขะมณฑล
ปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ
 
นายวิรัตน์    รัตน์สุภาพงศ์
ปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม
 
นายภาคินัย    เหมรัตน์
สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอสบปราบ
 
นายวิจิตร   สมฤทธิ์
สัตวแพทย์อาวุโสรักษาการปศุสัตว์อำเภอเกาะคา
 
นายณัฐวุฒิ  ตันประเสริฐ
ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก
 
นายสุวิช        สุภาธง
ปศุสัตว์อำเภอเถิน
 
นายถาวร   ไชยวังราษฎร์
ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้