Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month November 2014 Next month
S M T W T F S
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่QR-Code

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์ กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

ภัยเงียบจากนกพิราบ

ภัยเงียบจากนกพิราบ ภัยเงียบจากนกพิราบ

เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เตือนภัย “ไข้หวัดนก” เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013

ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013 ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" 1-28 กันยายน 2556

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบ 1         ที่มา: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
การเชื่อมโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

สภาเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุมสัมมาโครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรจังหวัดลำปาง กับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5เรื่อง “การเชื่อมโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าวัดนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12สิงหาคม 2557

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมจันผา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จังหวัดลำปาง

โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
โครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามพระดำริ องค์ประธานมูลนิธิฯ ที่ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกพื้นที่ เนื่องจาก ปัจจุบันมีประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การกระชุมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ออกพื้นที่เก็บพิกัดภูมิศาสตร์ GPS

นายกิตติก้อง  ตุลเตมีย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายอำนวย บุญวงค์ พนักงานสัตวบาล ออกพื้นที่เก็บพิกัดภูมิศาสตร์ GPS โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปนม ทั้ง 23 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

แนะนำบุคลากร


นายจำรัส   ชาครไพบูลย์
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายภาสกร   สันวงศ์
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป

นายบุญเชิด   อาจองค์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายวีรพล    เอี่ยมสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
นายวิจิตร   จิตอารี
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 
นายนิคม   รูปงาม
ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง
 
นายสาธิต    ธรรมวาสี
ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ
 
นายศุภชัย      อินกร
ปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม
 
นายสุรัตน์    เอื้ออารีย์
สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ
 
นายประสาน   สีตลรัศมี
ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน
 
นายวรวุฒิ   เวียงนาค
ปศุสัตว์อำเภองาว 
 
นายอดิศักดิ์   สิกขะมณฑล
ปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ
 
นายวิรัตน์    รัตน์สุภาพงศ์
ปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม
 
นายภาคินัย    เหมรัตน์
สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอสบปราบ
 
นายวิจิตร   สมฤทธิ์
สัตวแพทย์อาวุโสรักษาการปศุสัตว์อำเภอเกาะคา
 
นายณัฐวุฒิ  ตันประเสริฐ
ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก
 
นายสุวิช        สุภาธง
ปศุสัตว์อำเภอเถิน
 
นายถาวร   ไชยวังราษฎร์
ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้