Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month July 2014 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่QR-Code

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ 4 ประการ

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์ กินอย่างไรปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์

ภัยเงียบจากนกพิราบ

ภัยเงียบจากนกพิราบ ภัยเงียบจากนกพิราบ

เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

เตือนภัย “ไข้หวัดนก” เตือนภัย “ไข้หวัดนก”

ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013

ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013 ปีแห่งการบริการงานปศุสัตว์ Service Mind 2013

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" 1-28 กันยายน 2556

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม
รูปภาพ
การกระชุมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ออกพื้นที่เก็บพิกัดภูมิศาสตร์ GPS

นายกิตติก้อง  ตุลเตมีย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายอำนวย บุญวงค์ พนักงานสัตวบาล ออกพื้นที่เก็บพิกัดภูมิศาสตร์ GPS โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปนม ทั้ง 23 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
การประชุมคณะกรรมการนมโรงเรียนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2557

นายศุภชัย เอี่อยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนมโรงเรียนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยนายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดทับหมาก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
รูปภาพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล    
รูปภาพ
โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จังหวัดลำปาง

ด้วยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมงานโครงการ ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน

 วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นำโดยนายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานโครงการ ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จัดงานวันไก่ประดู่หางดำ

 วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2557  2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยนายสัตว์แพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และเจ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้จัดงานแนวคิด กินไก่เมือง กับข้าวเมือง แอ๋วปี๋ใหม่เมืองลำปาง อย่างสุขใจ๋ สุขก๋าย ปลอดภัย ปลอดโรค... อ่านเพิ่มเติม...
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

แนะนำบุคลากร


นายจำรัส   ชาครไพบูลย์
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายภาสกร   สันวงศ์
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป

นายบุญเชิด   อาจองค์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายวีรพล    เอี่ยมสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
นายวิจิตร   จิตอารี
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 
นายนิคม   รูปงาม
ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง
 
นายสาธิต    ธรรมวาสี
ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ
 
นายศุภชัย      อินกร
ปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม
 
นายสุรัตน์    เอื้ออารีย์
สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ
 
นายประสาน   สีตลรัศมี
ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน
 
นายวรวุฒิ   เวียงนาค
ปศุสัตว์อำเภองาว 
 
นายอดิศักดิ์   สิกขะมณฑล
ปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ
 
นายวิรัตน์    รัตน์สุภาพงศ์
ปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม
 
นายภาคินัย    เหมรัตน์
สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาการปศุสัตว์อำเภอสบปราบ
 
นายวิจิตร   สมฤทธิ์
สัตวแพทย์อาวุโสรักษาการปศุสัตว์อำเภอเกาะคา
 
นายณัฐวุฒิ  ตันประเสริฐ
ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก
 
นายสุวิช        สุภาธง
ปศุสัตว์อำเภอเถิน
 
นายถาวร   ไชยวังราษฎร์
ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้