Get Adobe Flash player
รูปภาพ
คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า

คาถา 5 ย กันภัยโรคพิสุนัขบ้า  ...
รูปภาพ
ประวัติศาสตร์นครลำปาง

ประวัติศาสตร์นครลำปาง...
รูปภาพ
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia, EIA) ...
รูปภาพ
ชามกาไก่ลำปาง

ประวัติชามกาไก่ลำปาง   ชามไก่ “...

ข้อมูลจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง

งานบริการทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

Last month June 2016 Next month
S M T W T F S
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ เพียงใด
 

QR-Code

dld1.jpg

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2559
ในพื้นที่ ตำบลห้างฉัตร ตำบลวอแก้ว ตำบลปงยางคก ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบลพิชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ จ.ลำปาง

                         กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า (โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2559) เกษตรกร จำนวน 40 ราย ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง บูธประชาสัมพันธ์งานโคเนื้อคุณภาพ

วันที่ 11-14 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมบูธประชาสัมพัธ์ “งานโคเนื้อคุณภาพ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ภาพกิจกรรม ที่มา :... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559) และวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 จัดทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมพันธุ์ดี เพื่อผลิตน้ำนมคุณภาพ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2559 ณ สหกรณ์โคนมลำปาง จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ 583,000... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรให้ได้คุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559) กลุ่มเกษตรกร ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวการจัดงาน " มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ... อ่านเพิ่มเติม...
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรให้ได้คุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด ปี 2559) เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค–กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   ณ... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด    <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศจังหวัดลำปาง  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์  12 กุมภาพันธ์ 2559  <<< ดาว์โหลด   ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   
รูปภาพ
ระบาดวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยโคกระบือในจังหวัดลำปาง ระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2555

การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557 อ่านต่อ >>>>  
รูปภาพ
การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557

การเฝ้าระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2557 อ่านต่อ >>>>  
กด Like facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามข่าวสาร การทำงานด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลำปาง บน facebook ของท่าน

 

ปศุสัตว์ลำปาง
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยากรณ์
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง(Vision) " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ ได้มาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ที่นี้ลำปาง

เพื่อนบ้าน
ระบบบริหารงบประมาณ กรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้