วันนี้  25  พ.ย.59  เวลา  08.30  น.นายฯฐวุฒิ  ตันประเสรฐ  ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเลี้ยงสัตว์  และเฝ้าระวังสอบถามสุขภาพสัตว์  ม.5 ต.ผาปัง  อ.แม่พริก  จ.ลำปาง

94266

94265

94268

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง