วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ทางขึ้นวัดมอญพญาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

S 87171076

S 87171077

S 87171078

S 87171079

S 87179271

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง