IMG 0016

ภาพพ่อพันธุ์ผสมเทียม โคเนื้อและกระบือ ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งผสมเทียม
สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางโทร. 054-209610


****************

 

 


ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง