3. จำหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก , สุกร

                อหิวาต์เป็ดไก่                       ขวดละ  25 บาท  (100 ตัว)               มี

                นิวคาสเซิล                            ขวดละ  12 บาท  (100 ตัว)               มี

                ฝีดาษ                                      ขวดละ  14 บาท  (200 ตัว)               มี

                อหิวาต์สุกร                           ขวดละ  30 บาท  (10 ตัว)                 มี

                ปากและเท้าเปื่อย ขวดละ 1,125 บาท (75 ตัว)              จองล่วงหน้า

 

 

 ณ วันที่ 25 กันยายน 2557