2. ทำหมัน , ยาคุม , วัคซีนพิษสุนัขบ้า

                ครั้งที่ 1  1 – 31 มีนาคม  2558

-                   ทำหมัน จำนวน 100 ตัว (ลงทะเบียน 25 – 28 กุมภาพันธุ์ 2558)

-                   ยาคุม จำนวน 100 ตัว (จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ)

-                   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 ตัว (จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ)

ครั้งที่ 2  1 – 30 กันยายน 2558

-                   -ทำหมัน จำนวน 100 ตัว (ลงทะเบียน 25 – 31 สิงหาคม 2558)

-                   ยาคุม จำนวน 100 ตัว (จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ)

-                   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 ตัว (จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ)